Tillbaka till huvudmenyn för Tjänster

Hip hop för alla – graffiti som pedagogiskt verktyg

Efter att 2017 ha samarbetat med den moldaviska organisationen Urban Spirit Family om hiphop-jamet Urban Vibes 2 fick Dokument Press våren 2020 stöd från Svenska institutet för projektet Hip Hop For All. Den här gången användes graffiti som pedagogiskt verktyg i tio heldagskurser på ungdomsgårdar och kulturcenter runt om i Moldavien, samt en heldagsträff med föräldrar till barn aktiva i kulturen. Finalen som ägde rum i Chisinau i september 2021 bestod av ett heldagsseminarium på kulturcentret Artcore, där akademiker och kulturutövare från hela Europa berättade om hiphop och graffiti ur en rad perspektiv.

Under kurserna fick barn och unga lära sig graffitibokstävernas grund, och tillsammans med ledare från Urban Spirit Family gjordes en muralmålning som avslutning på dagen. Fokus på kurserna var dock de närvarande ledarna och lärarna. De fick se och lära hur graffiti kan användas som pedagogiskt verktyg. Med få medel (papper och penna) kan var och en skapa ett eget rum, ett kreativt frirum, som alltid är öppet.

Trots att projektet startade i maj 2020, mitt under den första fasen av corona-pandemin, har vi, med några månaders förskjutning, lyckats genomföra alla planerade aktiviteter.

Tack till Svenska institutet för stöd, till Urban Spirit Family för ett utmärkt samarbete och till UNWomen som kopplade på ett ännu större moldaviskt muralmålningsprojekt på vårt.