You are currently viewing Dokument Press' Swedish website, to view our international site klick here    

Användarvillkor


Välkommen till Dokument Press!


Dessa villkor beskriver de regler och föreskrifter som gäller för användning av Dokument Press 26 AB:s webbplats, som finns på www.dokumentpress.com ("Webbplatsen").

Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Dokument Press om du inte samtycker till att ta alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivningsmeddelande och alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" avser dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. "Företaget", "oss själva", "vi", "vår" och "oss", hänvisar till vårt företag. "Part", "Parter" eller "Oss" avser både Kunden och oss själva. Alla villkor hänvisar till erbjudandet, acceptansen och övervägandet av betalning som är nödvändig för att genomföra processen för vår hjälp till kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för gällande lag i Sverige. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför som en hänvisning till samma. 


Vilka vi är och hur du kontaktar oss

Webbplatsen drivs av Dokument Press 26 AB, registrerat i Sverige under organisationsnummer 556762-7582 med säte på Årstavägen 26, 120 52 Årsta, Sverige. Vårt momsregistreringsnummer är SE556762758201.

För frågor kontakta oss på: hello(@)dokumentpress.com


Ändringar av webbplatsen och/eller användarvillkoren

Webbplatsen görs tillgänglig gratis. Vi garanterar inte att webbplatsen, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgängligt eller oförändrat.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) webbplatsen eller någon del av den utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig för någon sådan ändring eller borttagning; och kan komma att ändra dessa villkor när som helst. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar kommer att anses vara ditt godkännande av sådana ändringar. 


Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att gå in på Dokument Press har du samtyckt till att använda cookies i enlighet med Dokument Press 26 AB:s integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate-/reklampartners kan också använda cookies. 


Användarlicens

Om inget annat anges äger Dokument Press 26 AB och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till allt material på Dokument Press. Alla immateriella rättigheter är förbehållna Dokument Press. Du kan komma åt detta från Dokument Press för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.


Du får inte:

    • Återpublicera material från Dokument Press
    • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från Dokument Press
    • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Dokument Press
    • Distribuera innehåll från Dokument Press 


Det kan hända att delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information i vissa delar av webbplatsen. Notera i så fall att Dokument Press 26 AB inte filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter från Dokument Press 26 AB, dess partners och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter från den person som publicerar sina åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar ska Dokument Press 26 AB inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidit till följd av någon användning av och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

Dokument Press 26 AB förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller bryter mot dessa villkor. 


Du garanterar att:

    • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och       samtycken för att göra det;
    • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt,       patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
    • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat       sätt olagligt material som är ett intrång i privatlivet
    • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller främja affärer eller sedvänjor eller       presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed Dokument Press 26 AB en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media. 


Håll dina kontouppgifter säkra

Om du registrerar dig för ett konto på webbplatsen måste du hålla ditt användarnamn, lösenord och annan information som används som en del av våra säkerhetsprocedurer konfidentiella. Du får inte avslöja dem för någon tredje part.

Vi har rätt att när som helst inaktivera användarnamn eller lösenord om du enligt vår rimliga åsikt inte har följt någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till ditt användarnamn eller lösenord måste du omedelbart meddela oss. 


Länka till vårt innehåll

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det.

Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av partnerskap eller godkännande från vår sida där inget finns.

Du får inte skapa en länk till webbplatsen på någon webbplats som inte ägs av dig. Webbplatsen får inte vara inramad på någon annan webbplats. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillståndet utan föregående meddelande.

Om du vill länka till eller använda innehåll på webbplatsen på annat sätt än vad som anges ovan, vänligen kontakta oss. 

Vår generella ståndpunkt är att godkänna länkförfrågningar från organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle kunna uppfattas som ogynnsam för oss själva eller för våra partners; (b) organisationen inte har några negativa register hos oss; (c) fördelen för oss från hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av Dokument Press 26 AB; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats. 


Om du företräder en av de organisationer som beskrivs ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Dokument Press 26 AB. Inkludera ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:
    • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
    • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som är kopplad till; eller
    • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull inom ramen och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Dokument Press 26 AB:s logotyp eller andra verk kommer att tillåtas för länkning utan varumärkeslicensavtal. 


iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar (iFrames) runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.


Ansvar för innehåll

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på eller via din webbplats. Inga länkar får visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminellt, eller som kränker, på annat sätt bryter mot eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Var god vår Integritetspolicy


Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att följa dessa villkor och det är länkningspolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.


Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt. Vi ser inte till att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat. 


Virus ansvar

Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus. Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att komma åt webbplatsen. Du bör använda ditt eget antivirusprogram. Du får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, servern där webbplatsen lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen. Du får inte attackera webbplatsen via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack. Genom att bryta mot denna bestämmelse kan du begå ett brott. Vi kan rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart. 


Friskrivningsklausul

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:
    • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
    • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
    • begränsa något av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
    • utesluta något av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) är föremål för föregående stycke; och (b) reglera alla skulder som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis, kommer vi inte att vara ansvariga för förlust eller skada av något slag. 


Tillämplig lag och jurisdiktion

Även om du kan komma åt denna webbplats var som helst i världen, regleras din användning av den, dessa användarvillkor, vår integritetspolicy och cookiepolicy samt våra försäljningsvillkor av lagarna i Sverige. Förutom i den utsträckning som anges i tillämplig lag ska de svenska domstolarna ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår till följd av din användning av denna webbplats, dessa användarvillkor, vår integritetspolicy, vår cookiepolicy och/eller våra försäljningsvillkor förutom att vi kan vidta åtgärder i någon jurisdiktion för att skydda vår immateriella egendom eller andra rättigheter eller för att återkräva skador eller andra belopp som ska betalas till oss. Där det är lämpligt och efter eget gottfinnande kan vi försöka lösa eventuella tvister genom medling eller annan alternativ tvistlösning innan vi utfärdar förfaranden.