Tillbaka till huvudmenyn för Tjänster

Medborgardialog om graffiti

Göteborgs Stad inledde 2012 ett initiativ avsett att öka dialogen med, och kunskapen om, stadens gatukonstutövare.

Gatukonst har förekommit i Göteborg sedan tidigt åttiotal och utövats av hundratals ungdomar, men kunskapen om konsten och dess utövare är alltjämt begränsad. Göteborgs Stad har under de senaste åren haft ett mindre tolerant förhållningssätt till gatukonst och därav kan antas att dialogen med utövarna begränsats, något som lett till en från båda håll avvaktande inställning.

Göteborgs Stad, Park- och Naturförvaltningen – Trygg, Vacker stad ville nå ut med information om sin syn på klotter, graffiti och gatukonst i det offentliga rummet och nå en konstruktiv dialog med gatukonstutövarna. För att få fäste och dialog med gatuskonstutövarna anlitades Dokument Press som förde dialogen och utförde djupintervjuer med tjugo graffitimålare. I åldrarna 17 till 42 år.

Projektets syfte var att kunna ligga till grund för framtida satsningar på ungdomar i Göteborgs Stad. Att undvika att unga stigmatiseras eller stängs ute från samhället samt att skapa en konstruktiv dialog mellan Göteborgs Stad och gatukonstutövarna i Göteborg.

Resultatet av projektet sammanfattades i insikter och citat tagna från intervjuerna samt fyra konkreta åtgärder att tillämpa för att skapa ett bättre klimat mellan gatukonstutövare och Göteborgs Stad. Materialet presenterades för alla parter och informationen skulle vara del av ett vägledningsdokument för stadens relation till graffiti och gatukonst.