Tillbaka till huvudmenyn för Tjänster

Utställningar och festivaler

Dokument Press har lång erfarenhet av att anordna, leda och delta i festivaler och utställningar, exempelvis med ansvar för att utforma program, sätta ihop utställningar eller leda workshops.  

Nedan berättar vi om ett urval av events som vi varit med och medarrangerat. 

 


Northern Light

Den 16 och 17 augusti 2014 var Stockholm plats för en av årets stora graffitihändelser. Utställningen Northern light anspelde på det utbyte av konstnärer som ägde rum för drygt hundra år sedan då Ljusteröbaserade namn som Eugène Jansson, Ernst Josephson och Carl Larsson åkte till Frankrike och Tyskland, men också bjöd in både franska och tyska kollegor till Ljusterö.

Dessa konstnärer ingick i den radikala sekelskiftesgruppen Opponenterna som så småningom kom att revoltera mot Konstakademin och bildade det egna Konstnärsförbundet.

2014 var det frågan om den moderna motsvarigheten då de tre Hamburg-baserade konstnärerna Can Two, Lady Wave och Desk 7 kom på besök och skapade en lång vägg tillsammans med stockholmaren Jeks. 

Endast det bästa är gott nog för sådant finbesök och arrangören Ljusterö Konstförening hade specialbeställt en 35 meter lång och två meter hög mur i betong alldeles bakom konstmuseet.

Väggens tema var förstås Northern Light och i målningarna var delar samplade från drygt hundraåriga verk av bland andra Prins Eugène och John Bauer.

Dokument Press var också på plats och arrangerade workshops. Totalt ett sextiotal barn och ungdomar medverkade i fem 90 minuters workshops under två dagar där en målning planerades och utfördes, från ax till limpa.

Dokument Press gav också en multimediagraffitiföreställning om graffitins estetiska historia med bilder, film, berättande och livegraffiti samtidigt.

 


Art of the Streets

Riksteaterns internationella gatukonstkonvent Art of the Streets ägde rum 2010, 2011 och 2012. Uppemot 20 000 besökare från hela Sverige kom för att måla graffiti, lyssna på föreläsningar och samtal med flera av världens bästa graffitikonstnärer, delta i debatter och workshops. Konventet har fokuserat på medborgardeltagande och tagit tydlig ställning för ungdomars rätt att utöva konst och ha tillgång till väggar att måla på.

Dokument Press deltog i programgruppen för alla tre års konvent, ledde workshops och konstnärssamtal, föreläste och debatterade graffiti med Sveriges kulturminister i TV. Art of the streets var en bidragande del till att diskussionen om graffiti i många svenska städer tagit en helt ny vändning.

 


Urban Art Camp Rinkeby

Under höstlovet 2014 arrangerade Dokument Press och Kenneth Seremet tillsammans med medhjälpare och inbjudna konstnärer som Dart, Disey, Dyre, Okok, Shora Dehnavi Goldkuhl och Teddy Goitom från Afropedia,  en graffitiworkshop i Ungdomens Hus i Rinkeby.

Samtidigt med de 25 hårt arbetande workshopdeltagarna från hela Stockholm skapades en temporär fritidsgård. Ett hundratal höstlovslediga ungdomar från stadsdelen droppade in och ritade och målade. Gensvaret var mycket positivt. Det finns en stor kreativ potential och det är tydligt att kultur fyller en viktig funktion i samhället, inte minst som arena för de många möten som ägde rum under veckan.

Statliga Kulturbryggan gjorde projektet möjligt och vi hoppas på en fortsättning. För det är precis som Susanna Birgersson konstaterade i en DN-ledare (141103): ”… den förnämsta kulturen är den som förmår peka på det allmänmänsk­liga, det gemensamma bortom tid, klass och etnicitet”.


Precis det gör graffiti. Att skapa sitt namn kalligrafiskt är en livslång process som kräver koncentration, fokus och kreativa lösningar och som väcker frågor om estetik, autenticitet, identitet, yttrandefrihet och mycket annat.

Det besökartryck vi upplevde under veckan säger något om hur stark viljan bland ungdomar är att uttrycka sig, att synas, att skapa och att utveckla en egen identitet.

I länder som Tyskland är hiphop-kulturen en integrerad del av skolundervisningen och graffitins och rappens pedagogiska egenskaper välkända och väl använda. Vår förhoppning är att Stockholm ska komma i fas med den kontinentala utvecklingen på området. Använd hiphop som en inkörsport till ett livslångt kulturutövande!

Namnet är vår civilisations och vår arts viktigaste kännetecken. Det är något vi lätt glömmer bort. Tydligt blev det en höstlovsvecka när alla, från ungdomar i perifera stadsdelar till ledarskribenter bekräftade sig med just sitt eget namn.